Politika ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 03 júl, 2018

Green Cape Media („nám", „my", alebo „naše") pôsobí ako webová stránka www.greencapemedia.com (ďalej len „služba").

Táto stránka vás informuje o našich politikách, ktoré sa týkajú zberu, používania a sprístupňovania osobných údajov pri používaní našej služby a možností, ktoré ste k týmto údajom priradili.

Vaše údaje používame na poskytovanie a vylepšenie služby. Používaním služby vyjadrujete súhlas so zberom a používaním informácií v súlade s touto politikou. Ak nie je v tejto politike ochrany súkromia definované inak, výrazy používané v tejto politike súkromia majú rovnaký význam ako v našich zmluvných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na stránke z www.greencapemedia.com

Zber informácii a ich použitie

Na poskytnutie a zlepšenie služby, ktorú vám ponúkame, zhromažďujeme niekoľko rôznych typov informácií na rôzne účely.

Typy zhromažďovaných údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej služby môžeme požiadať, aby ste nám poskytli určité osobné informácie. Tie môžeme použiť, aby sme sa s vami skontaktovali alebo na vašu identifikáciu (ďalej len „osobné údaje"). Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o spôsobe prístupu a použitia služby (ďalej len „údaje o používaní"). Tieto údaje o používaní môžu obsahovať informácie, ako napríklad adresu internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresu), typ prehliadača, verziu prehliadača, stránky našej služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečný identifikátor zariadení a iných diagnostických údajov.

Používanie údajov

Green Cape Media používa zhromaždené údaje na rôzne účely:

Prenos údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, sa môžu prenášať na - a udržiavať v- počítačoch umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od tých, ktoré sú z vašej jurisdikcie.

Keďže pôsobíme na medzinárodnej úrovni, môže byť nevyhnutné preniesť vaše osobné údaje iným spoločnostiam v rámci našej skupiny alebo na strany, ktoré sme si najali na určité služby, aby nám pomohli pri poskytovaní našich služieb pre vás. Tieto strany sa môžu nachádzať v krajinách mimo Európskej únie. Ochrana údajov a iné zákony týchto krajín nemusia byť také komplexné ako v Európskej únii. Ak sa rozhodnete, že nám osobné údaje poskytnete, výslovne súhlasíte s prenosom týchto informácií do, a ich uloženie na, servery nachádzajúce sa mimo Európskej únie. V týchto prípadoch budeme vaše údaje prenášať a uschovávať.

Green Cape Media podnikne všetky primerané kroky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s touto politikou súkromia, a aby sa vaše osobné údaje neprenášali do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane zabezpečenia vašich údajov a ďalších osobných informácií.

Sprístupňovanie údajov

Právne požiadavky

Green Cape Media môže sprístupniť vaše osobné údaje v dobrej viere, ak je takéto opatrenie nevyhnutné:

• Na dodržiavanie právnej povinnosti
• Na ochranu a obranu práva alebo majetku spoločnosti Green Cape Media
• Na zabránenie prípadnému nesprávnemu konaniu v súvislosti so službou alebo ju preskúmať
• Na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov služby alebo verejnosti;
• Na ochranu pred právnou zodpovednosťou

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadna metóda prenosu údajov cez internet alebo metóda elektronického ukladania údajov nie je bezpečná. Aj keď sa snažíme o použitie komerčne prijateľných prostriedkov na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Poskytovatelia služby

Na uľahčenie našej služby (ďalej len „poskytovatelia služieb"), môžeme zamestnávať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán, aby sme poskytovali službu v našom mene, vykonávali služby súvisiace so službami, alebo ako pomoc pri analýze spôsobu využívania našej služby.


Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú nie sú povinní zverejňovať a používať ich na žiadny iný účel.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nemusia byť v prevádzke. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na webovú stránku tretej strany. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali politiku súkromia každej webovej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, politiku súkromia alebo za praktiky stránok, či služieb tretích strán.

Súkromie detí

Naša služba sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 18 rokov (ďalej len „deti").

Nebudeme vedome zbierať osobné informácie od žiadnej osoby mladšej ako 18 rokov. Ak ste rodičom alebo opatrovníkom a viete, že vaše deti nám poskytli osobné údaje, kontaktujte nás. Ak si uvedomíme, že sme získali osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny v tejto politike ochrany súkromia

Z času na čas môžeme našu politiku ochrany súkromia aktualizovať. Budeme vás informovať o všetkých zmenách, uverejnených v novej politike ochrany súkromia na tejto stránke.

Oznámime vám ich e-mailom a/alebo cez dôležité upozornenie na našej službe  pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť, a keď sa aktualizuje „dátum účinnosti" na začiatku tejto politiky ochrany súkromia.

Odporúčame vám, aby ste si pravidelne preverovali túto politiku ochrany súkromia ohľadne akýchkoľvek zmien. Zmeny v tejto politike ochrany súkromia naberajú účinnosť po zverejnení na tejto stránke.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne tejto politiky ochrany súkromia nás kontaktujte cez:

Adresa spoločnosti

La Corvee House

La Corvee

Alderney

Channel Islands

GY9 3TQ