Náklady potrebné na reguláciu hazardu uhradia ich prevádzkovatelia.

Vendelín Ihnačák - 08-08-2019

Hranie v slovenských kasínach bude pod dohľadomDozor pri hazardnej činnosti už bude zastrešovať len jeden úrad. Na Slovensku začal pôsobiť Úrad pre reguláciu hazardu. Všetky zodpovednosti v tejto oblasti, ktoré mali na starosti doteraz viaceré orgány postupne prechádzajú na tento úrad. Začalo to platiť od 1. júna 2019. Tento úrad vznikol hlavne kvôli tomu, aby sa zefektívnila regulácia hazardu. Táto zmena je rozsiahla. V tomto období totiž nastali aj zmeny ohľadom zákonov, ktoré upravovali túto oblasť. Doteraz náklady pre reguláciu hazardu hradil štát, no podľa nového zákona budú náklady na udržiavanie nového úradu platiť vlastníci hazardných hier. Tí musia kvôli tomuto uhrádzať osobitný príspevok. Tento úrad má na starosti zároveň spoluprácu s viacerými orgánmi zodpovedných za prevenciu pri vzniku závislosti pri hazarde a pranie špinavých peňazí. Síce na úrad prechádzajú všetky kompetencie, legislatívna kompetencia sa tohto úradu netýka. Úrad pre reguláciu hazardu bude mať na starosti najmä udeľovanie licencií, výkon dozoru, ukladanie sankcií, správu odvodov a príspevkov.

Ako celá táto myšlienka vznikla a ako bude vyzerať fungovanie tohto úradu?

Ministerstvo financií túto myšlienku prebralo od ďalších krajín Európskej únie, kde sa inšpirovalo podobnými inštitúciami, ako je napríklad výkon regulačného úradu v Dánsku. Všetky kompetencie sa dostávajú na úrad postupne. Avšak dozor pri prevádzkovaní hazardných hier bude fungovať neustále. Je to tak preto, lebo predchádzajúce činnosti sa musia ukončiť vo viacerých inštitúciách. Tie pred tým mali na starosti zabezpečenie výkonu štátnych orgánov v tejto oblasti. Takisto sa musia vykonať účtovné závierky na konci mesiaca, delimitovať agendy a nastaviť nové pravidlá fungovania. Úrad má momentálne 78 zamestnancov a sú to tí istí zamestnanci, ktorí aj predtým riešili túto problematiku na Ministerstve financií alebo prostredníctvom finančných orgánov. Od začiatku júna tak prešli na nový bratislavský úrad, ktorý je centrálou, a na jeho ďalšie pracoviská, ktoré zabezpečujú výkon dozoru na mieste. Nové pracoviská tak pribudli v hlavných krajských mestách. V budúcnosti bude úrad zamestnávať až 117 ľudí, väčšina z nich budú kontrolóri.

Podľa nového zákona je možné spustiť hazardnú hru len pod licenciou, ktorá musí byť udelená preto, aby bolo možné konkrétnu hru uviesť do činnosti. Zmena oproti doterajšej legislatíve je v tom, že sa zavádzajú licencie, ktorých dôsledkom bude, že hazardné hry bude možné spustiť v klasických  priestoroch a na internete, alebo si hru budete môcť zahrať len na internete. Viaceré licencie budú teraz udeľované už aj pre niektoré typy hier, ktoré budú patriť medzi hazardné hry. Budú sa tak ako doteraz rozlišovať všeobecné licencie a špecifické licencie, ktoré budú mať na starosti konkrétne prípady.

Medzi zásadné zmeny, ktoré tento zákon prináša patrí aj možnosť realizovať hazardné hry aj právnickým subjektom zo zahraničia. Pred tým licenciu na realizovanie hazardnej hry mohol získať len právny subjekt, ktorý mal sídlo na území Slovenskej republiky. Čo bolo dosť veľké obmedzenie pre zahraničné subjekty. Odteraz teda budú môcť hazardné hry na území Slovenskej republiky realizovať nielen právne subjekty, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, ale aj právny subjekt, ktorý má sídlo v inom štáte v Európskej únii. Avšak licencia bude vydaná osobe, ktorá má sídlo na území v inom štáte Európskej únii len keď bude mať na Slovensku vykonanú registráciu svojho zahraničného zastúpenia. To znamená, že sa jedná o osobu, ktorá má na starosti v Slovenskej republike zastúpiť zahraničného majiteľa hazardnej hry a prostredníctvom tejto osoby zahraničný majiteľ komunikuje s Úradom pre reguláciu hazardu. Úrad má teda na starosti aj všetky zahraničné zastúpenia.

Historický vývoj legislatívy a ako sme sa postupne na Slovensku prepracovali k tejto zmene o hazarde.

Aký bol vývoj legislatívy v minulosti? Slovensko prešlo niekoľkými desaťročiami stručnou legislatívnou históriou, ktorá sa týka mnohých pravidiel a predpisov, ktoré zakazujú modernizovaný trend hazardných hier. V roku 1992 postupne ako sa vyvíjala technológia všade vo svete aj na Slovensku, došlo k veľkému prevratu spôsobu hrania hier, ktorý tak zakryl rôzne nelegálne veci ako aj poskytovanie prípustnosti hazardných hier na platformách iGaming. Tieto stránky ale získali obrovskú popularitu, najmä stránky online pokeru. Vďaka tomuto iGaming teda pokeru sa mnohí ľudia stali milionármi. V roku 2017 však slovenská vláda zakázala veľa značiek iGamingu a uložila pokutu vo výške 500 000 EUR za porušenie tohto zákona. Slovenský parlament prijal zákon o hazarde, ktorý zmenil celý trend hazardných hier. Tento zákon, ktoré vypracovalo ministerstvo hovoril o tom, že off shore kasína môžu zostať v prevádzke iba vtedy, ak si počas desiatich rokov zakúpia licenciu v hodnote 3 miliónov EUR. Tento zákon prichádza do platnosti od 1. marca 2019 pričom niektoré jeho ustanovenia nadobudli účinnosť od 1. júna 2019. Internetové stránky preto teraz informujú o najnovších správach o hazarde. V celej Európe sa sprísňujú zákony o online kasínach, čo je však v prospech hráčskej komunity, ktorá sa tak môže pri hraní cítiť bezpečnejšie. To má zásadný význam pre posilnenie nového sveta online hier.