Koncom tohto roka sa uskutoční konferencia BEGE

Vendelín Ihnačák - 28-08-2019

konferencia BEGEVýstava zhromažďuje medzinárodných návštevníkov vrátane výrobcov a dodávateľov, prevádzkarne na internete a online, pridružené spoločnosti, poskytovateľov platobných služieb, médiá a ďalšie združenia. Za posledných 11 rokov sa výstava BEGE etablovala ako centrum pre inovácie, zdieľanie skúseností a vytváranie užitočných kontaktov. Na výstave sa každoročne zúčastňuje viac ako 5000 zahraničných návštevníkov z viac ako 53 krajín. Výstava je najväčšia regionálna udalosť vďaka 80 spoločnostiam, ktoré vystavujú v 3 výstavných halách. Výstava ponúka vynikajúcu príležitosť na nadviazanie nových obchodných kontaktov a predstavenie produktov v odvetví zábavy a hier, ako aj technologických produktov na optimalizáciu prevádzkových, riadiacich a kontrolných procesov. Na výstavu sú pozvaní všetci výrobcovia, dodávatelia a zástupcovia kasínového priemyslu, ktorí chcú nájsť nových klientov a potenciálnych partnerov a chcú sa zoznámiť s najnovšími trendmi a technológiami pre cestovný ruch, zábavu, hry a predajné automaty. Výstava BEGE ponúka rôzne možnosti, ako upozorniť na svoje podnikanie prostredníctvom prezentácií produktov a služieb a rôznych sponzorských príležitostí.

V čom spočíva výnimočnosť tejto výstavy a čím si dokáže prilákať veľké množstvo návštevníkov?

BEGE 2019 je teraz uznávaná ako popredné mnohostranné podujatie B2B pre východoeurópsky a stredoeurópsky priemysel kasínových hier. Najnovšia výstava tohto roku sa uskutoční 20. až 21. novembra 2019 v známom Inter Expo Center v Sofii. Na tohtoročnom podujatí sa môžete stretnúť s viacerými aktivitami, ktoré podporia vaše podnikanie a vytváranie cenných partnerstiev a spolupráce. Bude tu až vyše 80 vystavovateľov, ktorí predstavia nové a špičkové výrobky, riešenia a technológie, ktoré sa tiahnu cez tri výstavné haly v Inter Expo Center. Výstava BEGE privíta viac ako 5000 návštevníkov zo všetkých kľúčových prevádzkovateľov hier a integrovaných stredísk v Európe aj mimo nej. Výstava BEGE patrí medzi špičkové podujatia a bude zabezpečovať vysokú účasť návštevníkov a spokojnosť vystavovateľov. Význam tejto výstavy spočíva v tom, že pomôže každému podniku zaviesť profesionálne postupy pri získavaní zdrojov a rozvoji talentov, ktoré sa neskôr zapoja do dlhodobej synergie medzi organizáciami a vypracujú dlhodobejšie ciele pre rast podnikania. Rozvíjanie zručností mladých študentov, podnikateľov a odborníkov bude mať vplyv pre všetky spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na rozvoj a využívanie nových svetových trendov.

Predpokladá sa, že BEGE 2019 bude mať doteraz najväčšiu prítomnosť. Výstava sa pýši viac ako 80% vyhradeného výstavného priestoru. Môžete tu zažiť aj tohto roku profesionálov, ktorí sa tu tradične zúčastňujú  ako napríklad Novomatic, Ainsworth, Fazi, Casino Technology, EGT a ďalších. Spomedzi nových vystavovateľov tu môžete vidieť spoločnosti ako CTC, Holdings, Gambee, Mondo Gaming. Tí predstavia nové trendy, vývoj a inovácie v odvetví hazardných hier. Môžete tu zažiť okrem iného aj výzvu pre spustenie hier 4.0, dôležitá udalosť, ktorá umožní všetkým začínajúcim podnikateľom v oblasti hier a zábavy predstaviť svoje revolučné nápady a softvérové riešenia prispôsobenámu publiku výrobcov a prevádzkovateľov za účelom nájsť budúcich investorov a partnerov. Porota odborníkov z odvetvia hazardných hier vyhodnotí účastníkov a vyberie víťaza. Čo sa týka programu kariérneho centra a dobrovoľníctva, BEGE prispieva aj k objavovaniu, formovaniu a rozvoju vzdelanej a dobre vyškolenej pracovnej sily, ktorá môže s istotou konkurovať na dnešnom meniacom sa globálnom trhu. Tak ako každý rok aj teraz sa môžete tešiť na slávnostné odovzdávanie cien BEGE Gaming Awards. Každoročné slávnostné odovzdávanie cien je za významný prínos a vynikajúce úspechy v oblasti hier, zábavy a voľného času.

Čo všetko môžete na BEGE tohto roku uvidieť a zažiť?

Táto zábavná a herná výstava sa bude konať na stálom mieste v Inter Expo Center v Sofii, ktoré sa nachádza neďaleko letiska a je v blízkosti najkrajsích hotelov mesta. BEGE sa stala referenčným veľtrhom pre východnú Európu a Balkánsky región. Predbežne je už zarezervovaných veľa miest. V ponuke je možnosť zúčastniť sa tohto podujatia, ktoré sa rozrástlo do obrovských rozmerov a ponúka jedinečnú platformu na propagáciu brandingu pre cieľové publikum profesionálov z odvetvia priemyslu a pre tých, ktorí prijímajú rozhodnutia na najvyššej úrovni. Buďte v popredí a využite túto príležitosť v čo najväčšej miere a užite si skutočnú a pravú bulharskú pohostinnosť v tomto historicky zaujímavom meste. V roku 2018 tu bolo 85 vystavovateľov a viac ako 5000 návštevníkov z 53 krajín.

Počas tohtoročného podujatia sa môžete stretnúť so všetkými oblasťami herného priemyslu. Výzva Gaming Start Up Challenge 4.0 v rámci sloganu Plánu úspechu umožní ostatným spoločnostiam so záujmom o tento priemysel vstúpiť na výstavu. Počas súťaže môžu predstaviť svoj produkt alebo službu a odprezentovať svoje výrobky. Všetky začínajúce podniky z oblasti hazardných hier a zábavy sa môžu stále uchádzať o účasť v štartovacej zóne a zúčastniť sa na výzve Gaming Startup Challenge 4.0. Táto celosvetovo známa výstava vám umožní zažiť a uvidieť veľa výnimočných vecí, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať v kasínovom priemysle a spoznať kľúčových podnikateľov v tomto odvetví.