Razz Poker

Jednej online kasínovej hre by ste určite mali venovať pozornosť a je to Razz Poker. Táto jedinečná verzia je tiež známa aj ako Seven Card Stud, pri ktorej si bank v čase vyloženia kariet odnesie hráč s najlepšou nízkou kombináciou kariet (low hand), čiže s kartami od esa po päťku, tzv. Ace to Five.

V Razz pokri dostanú hráči 7 kariet. Konečný víťaz sa určí len z najlepšej nízkej kombinácie 5 kariet. Dôležité je poznamenať aj to, že na rozdiel od titulov ako Omaha Hi/Lo alebo Seven Card Stud Hi/Lo, v tejto hre neexistuje pravidlo ‘eight or better’, ktoré je potrebné na výhru banku v Razz.

Táto online kasínová hra používa pre nízke kombinácie kalifornský systém hodnotenia, v ktorých sa Straight a Flush nepočítajú a eso sa vždy počíta svojou nízkou hodnotou. Takže, najlepšia možná ruka pozostáva z 5, 4, 3, 2, and esa (jednotky).

Ako sú rozdané karty

V Razz pokri existuje pár jedinečných funkcií, ktoré ju odlišujú od ostatných online verzií. Najskôr tu máme ante stávku. Pred začiatkom kola, musia hráči staviť malú ante stávku, ktorá sa v rámci hier líši a je to cena za rozdanie kariet na ruku.

Každý hráč dostane na začiatku 3 karty, 2 z nich sú skryté a tá ďalšia je otočená lícom nahor. Hráč s najvyššou obrazovou kartou v Razz bude označený ako ‘bring-in“ a hru začína. Uzavrie ďalšiu nominálnu ante stávku alebo plnú stávku s nižším navýšením. Hra sa vždy pohybuje v smere hodinových ručičiek až pokiaľ všetci hráči za stolom neuzavreli svoje stávky.

Štvrtá rozdaná karta sa volá Fourth Street. Prvý hráč, ktorý je na ťahu bude hráč s najnižšou exponovanou rukou a ten môže buď staviť alebo check (pokračovať v hre bez stávky). V tomto kole budú stávky znova relatívne nízke. Ďalej tu máme piatu kartu, tzv. fifth street, ktorá všetko začína odznova a za ňou nasleduje, rovnakým spôsobom, šiesta karta (sixth street).

Popasujme sa s Razz Poker Showdown

Nakoniec tu máme siedmu kartu (seventh streeth), ktorá sa volá aj River karta. Táto posledná karta je otočená lícom nadol a pozná ju iba hráč, ktorý ju má na ruke. Znova to bude hráč s najnižšou rukou, ktorý začne ako prvý a začne tým posledné kolo stávok. Ak v tejto fáze pri stole zostal viac ako jeden hráč, začne sa Showdown.

V showdown ukáže karty posledný hráč, ktorý v siedmom kole stavil ako posledný. Ak v tomto kole žiadne stávky vložené neboli, hráč na najbližšej stoličke vyloží svoje karty a pokračuje sa v smere hodinových ručičiek. Ak má niekto z hráčov má na ruke tú najlepšiu päť-kartovú nízku kombináciu „Ace to Five“ (od esa po päťku) okamžite vyhráva bank, bez akýchkoľvek obmedzení!

Pravidlá Razz pokra

Na maximalizovanie vašich výhier berte pri každej hre na vedomie tieto dodatočné Razz pravidlá:

Kvôli tomu, že Stud online kasínová hra zvyčajne zahŕňa 8 hráčov, ale používa len 52 kariet, môže sa stať, že v určitých situáciách (ako v hrách s live krupiérom) nie je pred začiatkom siedmeho kola v hre dostatok kariet. Ak sa tak stane, rozdá sa jedna komunitná karta tvárou nahor, ktorú si rozdelia zostávajúci hráči.